Aziz okuyucu,
İnsanoğlu için en büyük meziyet, yaratıcısının emir ve nehiylerini en iyi şekilde öğrenmek, öğretmek ve bilhassa kendi hayatında yaşamaktır.
İşte bu gayeye matuf olarak, İslâm âlimleri büyük gayretler sarf ederek bildiklerini insanlığın hizmetine sunmuşlardır.
İmâm-ı Âzam hazretlerinin yazmış olduğu “Fıkh-ı Ekber” adındaki kitap onun yüksek ilminin meyvesidir.
Ömrünü islâma adamış, Hanefi Mezhebinin kurucusu büyük müctehid İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (Nu’mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh) hazretleri, Allah Teala’nın emir ve nehiylerini Ümmeti Muhammed’e anlaşılır şekilde anlatmaktadır.
Allâme Ali el-Kâri hazretleri de bu kitabı madde madde tahlil, tahkik ve tetkikten sonra eserin şanına uygun en güzel şerhini meydana getirmiştir.
İslâm dininin, itikat esaslarından başlayarak geniş çapta temel bilgilere cevap vermiş, birçok ana meseleyi aydınlığa kavuşturmuştur. Bu kıymetli eseri Arapça aslından Türkçeye çevirerek, okuyucuya arz etmek için Hüseyin S. Erdoğan Hocaefendi büyük gayret göstermiştir.
Dr. Abidin Sönmez ve Ömer Dönmez Hocaefendiler eserin tahkik ve tetkikini yaparak katkıda bulunmuşlardır.
Ayrıca Mevlüt Karaca da bu eserin tercüme ve dipnotlarını gözden geçirmek suretiyle tahkik ve tetkini yeniden yapmış, ayet-hadis ve diğer kaynaklarını dipnotlarla belirterek eserin güzelliğinin muhafazasını sağlamıştır.
Bütün bu çalışmalarından dolayı müellif, şârih ve mütercime bilvesile Allah (c.c.)’tan rahmet diler, emeği geçen ilim adamlarımıza da muvaffakiyetler temenni ederiz.
Sonuç olarak böyle bir eserin neşrini bizlere nasib eden Allah (c.c.)’a sonsuz hamd eder bu türlü nimetlerinin devamını isteriz. Tevfîk Allah’tandır.
Hisar Yayınevi

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786257597043
Yayın Tarihi :2023-01-04
Yayın Dili :Türkçe
Orjinal Adı :Fıkh-ı Ekber Şerhi (Şerhi Fıkhu’l Ekber)
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :400
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :170 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Allâme Ali el-Kâri
Yazar   : Molla Alî b. Sultân Muhammed el-Kârî
İlgili Eserler