Prof. Dr. Mustafa Ağırman tarafından yayına hazırlanmıştır. Yüce Allah'ın, kendilerinden razı olduğu ve bunu da Kuran-ı Kerim'de açıkladığı bu nesli bizim tanımamız gerekir. Bu nesli tanımak, onların hayatını okumakla ve onların bu dünyasına girmekle olur. Onların Hz.Peygamber'e verdikleri destek bizi de aşka getirir inşaallah. Belki biz de, bu sayede uyuşukluktan, meskenetten zilletten kurtulur, aziz oluruz. Haydin öyleyse, hep birlikte, bu kitabı baştan sonra kadar üzerinde düşüne düşüne okuyalım. Sahabe-i kiram efendilerimizin dünyasına girelim. Mekke'de, Medine'de, Hicret'te, Bedir'de, Uhud'da Hendek'te, Tebük'te, Hayber'de, Hudeybiye'de, Huneyn'de, Mescid'de, Suffa'da, Veda Haccı'nda onlarla birlikte olalım. Elinizdeki kitabın yazarı Mahmud Şakir, bu iş güzel başarmış; kitabı eline alan herkesi Hz. Peygamber'in ve sahabenin dünyasına taşıyor. Sizi, elinize aldığınız zaman okumadan bırakamacağınız bir kitapla baş başa bırakıyorum. Sizi, Yüce Allah tarafından seçilmiş bir peygamber ve seçilmiş bir nesil ile birlikte olmaya davet ediyorum. Buyurun, bu kitabı hep birlikte okuyalım.

SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 1
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Abbas Bin Abdulmuttalib(r.a)
Sa'd Bin Rabi (r.a)
Ubade Bin Samit (r.a)
Abdullah Bin Revahi (r.a)
Ebu Huzeyfe (r.a)
Salim Bin Ubeyd (r.a)
Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 2
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Said Bin Zeyd (r.a)
Sa'd Bin Ubade (r.a)
Kays Bin S'ad (r.a)
Fadl Bin Abbas (r.a)
Cafer Bin Ebi Talib (r.a)
Abdullah Bin Zübeyr (r.a)
Abdullah Bin Huzafa (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 3
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Mikdad Bin Amr (r.a)
Akil Bin Ebi Talib (r.a)
Ebu Süfyan Bin Harb (r.a)
Zeyd Bin Harise (r.a)
Ebu As Bin er-Rebi (r.a)
Sabit Bin Kays (r.a)
Amr Bin As (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 4
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
İkrime Bin Amr (r.a)
Şurahbil Bin Hasane (r.a)
Abdullah Bin Kays (r.a)
İyaz Bin Ganem (r.a)
Cerir Bin Abdullah (r.a)
Müsenna Bin Harise (r.a)
Halid Bin Velid (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 5
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Adiy Bin Hatim (r.a)
Sümane Bin Usal (r.a)
Enes Bin Malik (r.a)
Bera Bin Malik (r.a)
Cabir Bin Abdullah (r.a)
Tufeyl Bin Amr (r.a)
Ebu Hüreyre (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 6
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Es'ad Bin Zürare (r.a)
Utbe Bin Gazvan (r.a)
Muaz Bin Cebel (r.a)
Zeyd Bin Sabit (r.a)
Ubeyd Bin Ka'b (r.a)
Ebu Sebre Bin Eni Rum (r.a)
Ebu Seleme el-Mahzumi (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 7
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Abdullah Bin Cahş (r.a)
Zübeyr Bin Avvam (r.a)
Züheyr Bin Ebi Ümeyye (r.a)
Süheyl Bin Amr (r.a)
Sa'd Bin Muaz (r.a)
Abbad Bin Bişr (r.a)
Muhammed Bin Mesleme (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 8
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Useyd Bin Hudayr (r.a)
Habbab Bin Eret (r.a)
Süheyl Bin Malik (r.a)
Bilal Bin Rabah (r.a)
Ammar Bin Yasir (r.a)
Amir Bin Füreyha (r.a)
Mersed Bin Ebi Mersed (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 9
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Selman Bin el-Farisi (r.a)
Ebu Zer el-Gıfari (r.a)
Abdullah Bin Mesud (r.a)
Abdurrahman Bin Avf (r.a)
Mus'ab Bin Umeyr (r.a)
Ka'b Bin Malik(r.a)
Ebu Eyyub el-Ensari (r.a)
SAHABE HAYATLARINDAN DERSLER 10
Bu ciltte hayat öyküleri anlatılan Sahabiler:
Sa'd Bin Ebi Vakkas (r.a)
Hamza Bin Abdulmuttalib (r.a)
Abdullah Bin Abdullah (r.a)
Asım Bin Samit (r.a)
Talha Bin Ubeydullah (r.a)
Zeyd Bin Sabit (r.a)
Ebu Dücane Simak Bin Haraşe (r.a)

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786052154908
Yayın Tarihi :2021-10-12
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :1
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :135 X 195
Emeği Geçenler :
Yazar   : Mahmud Şakir
Yazarın Diğer Eserleri
İlgili Eserler