Aziz Okuyucu, Allahü Teâlâ'nın insanlara ihsan buyurduğu en son hidâyet kaynağı olan kitap, Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün insanlığı saadet ve kurtuluşa erdirecek ahkâm ancak Kur'an'dadır. İnsanlık ne kadar inkişâf etse yine de Kur'an'a muhtaçtır. Çünkü Kur'an, tükenmez bir ilim, irfan, hikmet, hidâyet ve bürhan hazinesidir. Hiçbir kimse, Kur'an'ın mânâlarının künhüne vâkıf olamaz. Fakat, Kur'an hakikatlerini keşfeden kalpler mânevi zevk ve neşe duyarlar. İşte bu en mükemmel ve mukaddes bir rehber olan hakîkat kaynağını, insanlığa anlatmak ve Kitabullah'a hizmet etmek isteyenler, yüzlerce tefsir kitabı telif etmişlerdir. Her müfessir, kendi ilmî derecesine göre, Kur'an'ın hakîkatlerine tercüman olduğundan, çeşitli tefsirler vücuda gelmiş, her biri bir feyz kaynağı olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in en mükemmel tefsiri yine Kur'an'dır. İkinci olarak da Resûlü Ekrem efendimizin hadisleridir. Bu şekilde, âyet ve hadislerle ve sahabenin sözlerine dayanarak yapılan tefsirlere rivâyet tefsiri denir. Zamanımız âlimlerinden birisi şöyle demiştir: Bir âlim kendi ilmî derece ve istidâdına göre bir tefsir hazırlar. Bunun takriben 50 yıllık ömrü vardır. Ancak bir tefsir vardır ki hadis, âyet ve sahabe sözleriyle yapılmıştır. Bu tefsirin ömrü kıyamete kadardır. TABERÎ TEFSÎRİ böyle bir tefsirdir. Bunu neşretmek büyük bir hizmettir. Bu tefsirin yazarı Ebû Cafer Muhammed ibn Cerîr et-Taberî, Hicri 224'te Taberistan'da doğmuş, hicri 310'da Bağdat'ta vefat etmiştir. İbn-i Cerir, büyük bir âlimdir. Tefsirde, hadiste, fıkıhta, edebiyatta ve tarihte eşsizdir. Hele hele tefsirde emsali yoktur. Bütün İslâm âlimleri bunda ittifak etmişlerdir. İmam Nevevî (r.a.) diyor ki: Tefsîr-i Taberi'nin bir misli daha tasnif edilmemiştir. Bu hususta ümmet ittifak etmiştir. İmam Suyûti Tefsîr-i Taberi, tefsirlerin en celîli, en azîmidir. Kendi vâdisinde sâir tefsirlere fâikdir. demiştir. Hasılı, Taberi Tefsiri ilmî bir harikadır, bir kaynaktır. Kendisinden önce yazılan bütün rivâyet tefsirlerinden temâyüz etmiştir. İşte yayınevimiz, böyle bir eseri okuyucusuna arz etmek için karar vermiştir. Daha önce Kur'an Meali ve muhtelif ilmî kitaplar hazırlamış olan, ilmine ve irfanına güvendiğimiz, her ikisi de ilâhiyatçı ve hukukçu olan, Kerim Aytekin ve Hasan Karakaya hocaefendilerle yapılan mutabakat üzerine, yıllar süren azimli bir çalışma neticesinde, 1996 yılında eserin tercümesi Allah'ın inayetiyle tamamlanmıştır. Böyle mübarek bir eseri, büyük titizlik ve gayretle tercüme eden muhterem mütercimlere teşekkür ediyor, eserde varsa yapılan hatalardan dolayı okuyucularımızın affını istirham ediyoruz. Bize bu eserin neşrini nasib eden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve şükürlerimizi sunuyor, in'âmının devamını niyaz ediyoruz. HİSAR YAYINEVİ Mevlüt KARACA

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789757422556
Yayın Tarihi :2021-04-26
Yayın Dili :Türkçe
Baskı Sayısı :6.Baskı
Sayfa Sayısı :4872
Kapak :Ciltli
Kağıt :Şamua
Boyut :170 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ebu Cafer Muhammed İbn Cerir et - Taberî
Çevirmen   : Hasan Karakaya
Çevirmen   : Kerim Aytekin
İlgili Eserler
%25
Tefsir Tarihi

28.50 TL38.00 TL
Muhsin Demirci Tefsir Tarihi
%30
Hadis Usülü

17.50 TL25.00 TL
İmam-ı Birgivi Hadis Usülü