Vahdet-i Vücûdun Kâideleri
Sâinüddin İbn Türke
Temhîdu’l-Kavâid,
Sâinuddîn
İbn
Türke’nin, dedesi Ebu Hamid Türke
tarafından kaleme alınan Kavâidu’d-
tevhid adlı eseri üzerine yazmış olduğu
bir şerhtir. Bu eser nazarî tasavvuf
geleneğinin önemli metinlerinden
biridir. Eser, esas olarak tevhîd ve
insan-ı kâmil konusunu, ehl-i nazara
ispatlamak üzere kaleme alınmıştır.
Dede ve torun Türke, İbn Arabî
geleneğine bağlı olsalar da bu
gelenekteki müelliflerden farklı yönleri,
tevhid meselesini ehl-i nazarın diliyle
izah eden ilk kişilerden olmalarıdır.
Eserde yer yer İbn Arabî ve Konevî gibi
mutasavvıflara atıf yapılmakta ve yine
Aristoteles, İbn Sînâ ve Nasîruddin Tûsî
gibi filozofların görüşlerine temas
edilmektedir.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9786256368002
Yayın Tarihi :2022-12-29
Yayın Dili :Arapça
Orjinal Adı :Vahdet-i Vücûdun Kâideleri
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :616
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap Kağıdı
Boyut :165 X 235
Emeği Geçenler :
Çevirmen   : Mesut Sandıkçı
Çevirmen   : Osman Bayder
Yazar   : Sâinüddin İbn Türke
İlgili Eserler